Polityka prywatności | Kidme - system dla przedszkoli i żłobków

Polityka Prywatności

Hej! Jeżeli tutaj jesteś, to znak, że ciekawią Cię prawne aspekty przetwarzania danych w Aplikacji Kidme. To bardzo dobrze, bo dane osobowe są jedną z najbardziej cennych własności każdego z nas. My o tym wiemy dlatego też przetwarzamy je tylko w niezbędnym zakresie na potrzeby świadczenia naszych usług.

Z Aplikacji Kidme korzystają jednocześnie różnego rodzaju użytkownicy:
• Operatorzy placówki opiekuńczo-wychowawczej,
• Pracownicy przedszkoli i żłobków,
• Rodzice, Opiekunowie i członkowie rodziny dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków ww. operatorów.

Na rzecz każdej z wspomnianych grupy użytkowników świadczymy usługi drogą elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, że świadczenie tych usług odbywa się na podstawie jednej umowy zawartej z naszym klientem czyli Operatorem przedszkola lub żłobka.

Poniżej znajdziesz najważniejsze zasady dotyczące korzystania z aplikacji przez poszczególne grupy użytkowników.Artmask group Mateusz Kowalski, ul. Kopanina 28/32A, 60-105 Poznań, NIP: 777 311 32 53, który dba o ochronę prywatności Klientów, a zbierane informację za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Systemu.

Jeśli jesteś Operatorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach związanych z realizacją obowiązków rachunkowo-podatkowych oraz wynikających z przepisów konsumenckich.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
• art. 6. ust. 1 lit. c) RODO
• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO


Jeśli jesteś:
• Pracownikiem przedszkoli i żłobków,
• Rodzicem, Opiekunem lub członkiem rodziny dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków operatorów (czyli naszych klientów).


to nie my jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Administratorem tych danych jest Twój Pracodawca (w przypadku pracowników) lub Właściciel/operator przedszkola lub żłobka(w przypadku rodziców i danych dzieci). Nasza firma występuje w tej sytuacji jako podmiot przetwarzający Twoich danych, abyś mógł korzystać usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną np. usługi dostępu do zawartości naszej aplikacji.Jeśli jesteś Operatorem placówki opiekuńczo-wychowawczej:
• imię i nazwisko,
• nazwa firmy,
• login,
• numer telefonu,
• adres email,
• adres prowadzenia działalności gospodarczej,
• dane rejestrowe firmy niezbędne do wystawienia Faktury VAT,
• W przypadku reklamacji dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Jeśli jesteś Pracownikiem przedszkoli i żłobków,:
• imię i nazwisko,
• adres email,

Jeśli jesteś Rodzicem, Opiekunem dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków należących do Operatorów mających podpisaną z nami umowę.
• imię i nazwisko,
• adres email,
• numer telefonu,
• adres zamieszkania,

przetwarzamy również następujące dane Twojego dziecka:
• Imię nazwisko
• płeć
• PESEL

Przetwarzamy także następujące dane osobowe wszystkich użytkowników aplikacji:
• adres IP,
• data i czas serwera,
• przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
• parametry techniczne urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkowników.


Jeśli jesteś Operatorem placówki opiekuńczo-wychowawczej to dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub osoby reprezentującej Twoją placówkę.

Jeśli jesteś Pracownikiem przedszkoli i żłobków to Twoje dane osobowe zostały nam powierzone przez przedszkole lub żłobek w związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej między nami.

Jeśli jesteś Rodzicem, Opiekunem dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków należących do Operatorów mających podpisaną z nami umowę. to Twoje dane osobowe zostały nam powierzone przez przedszkole lub żłobek w związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej między nami lub przez Ciebie podczas zakładania konta (dot. Imienia, Nazwiska i adresu email).

Pozyskujemy także w sposób automatyczny dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies.


Niezwykle starannie dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy procedury i ciągły monitoring systemu w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@kidme.pl.

Jeśli jesteś Operatorem placówki opiekuńczo-wychowawczej to Twoje dane przetwarzamy w nastepujących celach:
Świadczenie usług drogą elektroniczną
Obowiązki podatkowe i księgowe
Obsługa korespondencji

W przypadku gdy jesteś
• Pracownikiem przedszkoli i żłobków
• Rodzicem, Opiekunem dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków należących do Operatorów mających podpisaną z nami umowę
to o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz dziecka decyduje administrator danych osobowych, czyli Operator placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw.
publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. Ponadto Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Korzystamy również ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych. Podmioty te świadczą dla nas usługi z zakresu:
• obsługi księgowej,
• obsługi systemu informatycznego,
• obsługi płatności internetowej,
• informacji o niewypłacalnych dłużnikach

W umowach z wszystkimi zewnętrznymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane mają być chronione i nie będą transferowane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie mają zastosowania przepisy RODO.


Jeśli jesteś Operatorem placówki opiekuńczo-wychowawczej to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać i przechowywać przez cały okres trwania umowy oraz tak długo, jak to jest niezbędne do celów księgowo-podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.

W przypadku gdy jesteś
• Pracownikiem przedszkoli i żłobków
• Rodzicem, Opiekunem dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków należących do Operatorów mających podpisaną z nami umowę

okres przechowywania danych jest zależy od Administratora Twoich danych osobowych czyli Operatora placówki opiekuńczo-wychowawczej. Jeżeli przedszkole lub żłobek trwale usunie dane, zostaną one również trwale usunięte w naszym systemie.


Wiemy, że przysługuje Ci wiele praw, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje
dane osobowe. Pamiętaj, że realizacja niektórych z praw może skutkować zakończeniem świadczenia usługi w związku z brakiem możliwości technicznych.

Jeśli jesteś Operatorem placówki opiekuńczo-wychowawczej To masz:

• prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)
• prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)
• prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)
• prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)
• prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)
• Prawo z złożenia skargi do organu nadzorczego (uregulowane w art. 77 RODO)

W przypadku gdy jesteś
• Pracownikiem przedszkoli i żłobków
• Rodzicem, Opiekunem dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków należących do Operatorów mających podpisaną z nami umowę

To również przysługują ci wszystkie prawa wymienione w punkcie 10.1. Pamiętaj tylko, że nie jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, lecz przetwarzamy je wyłącznie jako podmiot przetwarzający na podstawie umowy powierzenia. W związku z tym, nie ciąży na nas obowiązek informacyjny w stosunku do Ciebie. W sprawie swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych powinieneś się skontaktować z Operatorem placówki opiekuńczo-wychowawczej. Jeżeli chcesz trwale usunąć swoje dane lub dane dziecka, podmiotem do którego powinieneś to zgłosić jest ww. Operator placówki opiekuńczo-wychowawczej. Niemniej jednak możesz również napisać do nas na biuro@kidme.pl, a my przekażemy Twoje żądanie bezpośrednio do administratora Twoich danych osobowych.
Informujemy, że przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Zgodnie z art. 77 RODO, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO.

W aplikacji Kidme oraz na stronie kidme.pl wykorzystujemy pliki Cookies. Cookies to niewielkie informacje
tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie),
które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Czym są Pliki Cookies?
Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Systemu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Klienta. Pliki Cookies, którymi posługuje się Aplikacja nie służą do zbierania danych osobowych Klientów. Klient ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

W ramach naszej strony, w tym aplikacji w wersji webowej, funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
• Google Analytics,
• Google AdWords,
• Facebook Custom Audiences,

Informujemy , że ruch na stronie oraz w Aplikacjach jest monitorowany przez statystyki Google, ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Aplikacji. Korzystając ze stron Aplikacji, Klient zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w zakresie opisanym w punkcie 11.3 poniżej.

Rodzaje i cel korzystania przez Aplikacje Plików Cookies?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Klienta na jego Urządzeniu końcowym.
Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał z Systemu za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.
Cel: prowadzenie statystyk.

Czy mogę włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?
Oczywiście w każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień Cookies. Informujemy tylko, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność z Systemu.


Część Twoich danych jest niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (m in. przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, obowiązki prokonsumenckie). Zbieramy Twoje dane osobowe głównie w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie chcesz podawać danych osobowych to rozumiemy, ale niestety uniemożliwi to testowanie aplikacji, zawarcie i realizację umowy.